Oljevern

Boreal Maritim AS

Din partner i maritim beredskap og oljevern

Boreal Maritim AS er en ledende leverandør av servicetjenester til maritim industri, inkludert havbruksnæringen, olje- og gassindustrien, samt tilbud om berging og beredskap. Med vår spesialutrustede servicebåt, MS Tor Arne, er vi godt forberedt på å håndtere utfordrende oppdrag i nordlige farvann.

Som en stolt partner av Norsk oljevernforening (NOFO), er Boreal Maritim AS forpliktet til å levere høykvalitets beredskapstjenester for kystnær oljevern. Vårt samarbeid med NOFO sikrer at vi alltid er klare til å støtte både NOFO og individuelle operatørselskaper med nødvendige støttefartøy under beredskapsaksjoner, øvelser og andre oljevernoperasjoner.

Våre mannskaper og vårt fartøy får anledning til å demonstrere deres ferdigheter og effektivitet i reelle beredskapsscenarier gjennom årlige oljevernøvelser med NOFO. Med Boreal Maritim AS kan du være trygg på at du har en pålitelig partner som er dedikert til å opprettholde sikkerheten og integriteten til våre kystnære og marine miljøer.

spesialisert fartøy for borerigg
West bollsta borerigg

Fordeler med å velge oss:

  • Spesialiserte Fartøy Vårt spesialutrustede servicefartøy, MS Tor Arne, er optimalisert for operasjoner i utfordrende nordlige farvann.

  • Erfaren Mannskap Vårt mannskap har omfattende erfaring og opplæring i oljevernberedskap og respons.

  • Samarbeid med NOFO \ Som kontraktfestet partner av Norsk oljevernforening (NOFO), opprettholder vi en ledende rolle i kystnær oljevernberedskap.

  • Proaktiv Beredskap Vi deltar regelmessig i NOFOs beredskapsøvelser, som forbereder vårt team på reelle aksjoner og sikrer effektiv respons.

  • Dedikasjon til Miljøet Vår innsats er drevet av et sterkt engasjement for å beskytte marine og kystnære miljøer fra oljeutslipp.