Havbruk

Boreal Maritim AS

Tjenester for havbruk og oppdrettsnæringen

Boreal Maritim AS er en pålitelig partner for havbruk og oppdrettsnæringen, og leverer et bredt spekter av maritime tjenester spesialisert for denne sektoren. Med vår ekspertise og utstyrte fartøy, tilbyr vi effektive løsninger som støtter operasjonene til våre kunder.

Sleping av merder
Båt utenfor opprettsanlegg

Fordeler med å velge oss:

  • Sleping av merder Vi har kapasiteten og erfaringen til å utføre sikker og effektiv sleping av merder til og fra ulike lokasjoner.

  • Skifte av poser Vårt team utfører skifte av notposer, en kritisk oppgave for å sikre god fiskehelse og optimal drift av merdene.

  • Allsidig oppdragsutførelse Vi håndterer en rekke oppdrag som kreves i havbrukssektoren, tilpasset de spesifikke behovene til hvert enkelt oppdrettsanlegg.